Dajkát keresnek a Rézöntő utcai bölcsibe

Oszd meg másokkal!

Desktop
(fotó: ittlakunk.hu)
(fotó: ittlakunk.hu)

A soroksári bölcsőde bölcsődei dajka munkakör betöltésére írt ki pályázatot.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1238 Budapest, Rézöntő utca 22.

A munkakörbe tartozó feladatok: A kisgyermeknevelő munkájának segítése. Bölcsődében végzendő technikai, takarítási feladatok ellátása. A csoportok környezetének, helyiségeinek tisztán tartása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Középfokú képesítés, bölcsődei dajka tanfolyam, büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, egészségügyi alkalmasság.

Elvárt kompetenciák: önálló, felelősségteljes, gyors, pontos munkavégzés, empatikus magatartás, megbízhatóság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (speciális: Gyvt. 11/A.§ (8) bek.)
  • iskolai végzettséget/ képesítést igazoló okiratok másolata.
  • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagba foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mile-Király Beatrix bölcsődevezető nyújt, a 06-1/287-0115-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye címére (1238 Budapest, Táncsics Mihály utca 45.). A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2018, valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődei dajka.
  • Elektronikus úton Takácsné Juhász Ildikó intézményvezető részére a takacsne.juhasz.ildiko@szgyi23.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatok megismerése, az erre a célra összehívott szakmai bizottság a személyes meghallgatásokat követő véleményezése, és az általa felállított rangsor alapján, a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetője dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a szakmai bizottság meghallgatásán kell bemutatni. A munkáltató négy hónap próbaidőt köt ki.

 

A tartalom a hirdetés után folytatódik
Desktop, Mobil
Mobil
Mit szólsz hozzá?